Arahan Teknik Jalan PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Shaheeda   
Rabu, 30 Mac 2011 12:19

Harga Garis Panduan & Arahan Teknik (Jalan) 2002 Jabatan Kerja Raya Malaysia

Arahan Teknik (Jalan) 1/85 (Pind.1/89) 
Manual On Design Guidelines of: Longitudinal Traffic Barrier

RM 4.00

Arahan Teknik (Jalan) 2A/85
Manual on Traffic Control Devices: Standard Traffic Signs:

RM 12.00

Arahan Teknik (Jalan) 2B/85
Manual on Traffic Control Devices: Traffic Sign Applications

RM 7.00

Arahan Teknik (Jalan) 2C/85
Manual on Traffic Control Devices: Temporary Sign And Work Zones Control

RM 15.00

Arahan Teknik (Jalan) 2D/85
Manual on Traffic Control Devices: Road Marking And Delineation

RM 6.00

Arahan Teknik (Jalan) 2E/87
Manual on Traffic Control Devices: Guide Signs Design And Application

RM 13.00

Arahan Teknik (Jalan) 3/85 (Pind.1/88)
Garispanduan Untuk Memproses Pembangunan Tepi Jalan Persekutuan

Tidak dijual

Arahan Teknik (Jalan) 4/85 (Pind.1997)
Application for The Installation of Public Utilities Services Within the Road Reserve
First Schedule - Guidelines for JKR Engineers
Second Schedule - Instruction To Applicants

Tidak dijual
RM 11.00

Arahan Teknik (Jalan) 5/85
Manual On Pavement Design

RM 5.00

Arahan Teknik (Jalan) 6/85 (Pind.1/88)
Guidelines for Presentation of Engineering Drawings

RM 8.00

 

Harga Garis Panduan & Arahan Teknik (Jalan) 2002 Jabatan Kerja Raya Malaysia

Arahan Teknik (Jalan) 7/85
Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan

RM 3.00

Arahan Teknik (Jalan) 8/86A
Guide On Geometric Design of Roads

RM 12.00

Arahan Teknik (Jalan) 9/86 A
Guidelines for The Installation of Kilometre Post

Tidak dijual

Arahan Teknik (Jalan) 10/86
A Guide To The Design of Cycle Track

RM 4.00

Arahan Teknik (Jalan) 11/87
A Guide To The Design of At-Grade Intersections

RM 14.00

Arahan Teknik (Jalan) 12/87
A Guide To The Design of Interchanges

RM 14.00

Arahan Teknik (Jalan) 13/87
A Guide To The Design of Traffic Signals

RM 12.00

Arahan Teknik (Jalan) 14/87
Model Terms of Reference For Detailed Ground Survey And Engineering Design of Roads

RM 6.00

Arahan Teknik (Jalan) 15/97
Intermediate Guidelines to Drainage Design of Roads

RM 30.00

Nota Teknik (Jalan) 18/97
Basic Guidelines on Padestrian Facilities

RM 12.00

Nota Teknik (Jalan) 19/97
Intermediate Guidelines to Road Reserve Landscaping

RM 20.00

Nota Teknik (Jalan) 20/98
Design Review Checklist for Road Projects

RM 25.00

Construction Supervision Manual for Contract Road Works

RM 60.00

Harga Garis Panduan & Arahan Teknik (Jalan) 2002 Jabatan Kerja Raya Malaysia

Guidelines for Inspection & Testing of Road Works

RM 30.00

A Guide to the Visual Assessment of Flexible Pavement Surface Conditions

RM 20.00

Interim Guide to Evaluation and Rehabilitation of Flexible Road Pavement

RM 20.00

Interim Guide on Identifying, Prioritising and Testing Hazardous Locations on Roads in Malaysia

RM 30.00

Guidelines for the Environmental Impact Assessment of Highway/Road Project

RM 60.00

Standard Specification for Road Works

RM 22.00

Road Safety Audit Guidelines for the Safety Audit of Roads and Road Project in Malaysia

RM 200.00

A Guide to good quality control practices on asphalt production and construction (book & CD)

RM 27.00 each

 

Garis Panduan dan Arahan Teknik (Jalan) yang telah diterbitkan oleh Unit Rekabentuk Jalan, Cawangan Jalan, Jabatan Kerja Raya, boleh dibeli daripada:-


Cawangan Pengurusan Perolehan dan Harta
Bahagian Kewangan dan Akaun
Blok A, Tingkat Bawah
Kementerian Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Kuala Lumpur

Tel : 03-2771 4316

Pembayaran hendaklah dibuat dengan kiriman wang (money order) atau postal order atas nama Ketua Akauntan Kementerian Kerja Raya.

 

Terakhir Dikemaskini pada Rabu, 30 Mac 2011 12:23
 

Hiperangkai

1Malaysia MAMPU Multimedia Super Corridor CIDB MyID Multimedia Development Corperation Jabatan Perkhidmatan Awam myGovernment Laman Web 999

Penafian dan Dasar

Penafian Dasar Privasi Dasar Keselamatan
 

Kemudahan

Kemudahan W3C Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Cascading Style Sheets