Had Nilai Tender Kerja PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Shaheeda   
Rabu, 30 Mac 2011 12:51

Agensi-agensi yang ingin melaksanakan tender-tender kejuruteraan awam / membina bangunan hendaklah membuat pelawaan kepada syarikat yang tertentu mengikut had kewangan seperti di bawah :

Tender-tender yang tidak melebihi RM10juta : - dipelawa kepada syarikat 100% milik tempatan

Tender-tender yang bernilai antara RM10 hingga RM25juta :-

  • Dipelawa kepada syarikat 100% milik tempatan atau syarikat yang disenarai di BSKL dan diperbadankan di Malaysia dengan syarat pegangan saham individu asing tidak lebih daripada 30% serta pengarah urusan dan pekerjanya adalah 100% tempatan.

Tender yang dianggarkan melebihi RM25 juta, dipelawa kepada : -

  • syarikat-syarikat 100% milik tempatan,
  • syarikat-syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL; atau,
  • syarikat-syarikat usahasama, sama ada disenaraikan di BSKL ataupun tidak, dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

SPP Bil. 2/1995

Terakhir Dikemaskini pada Rabu, 30 Mac 2011 13:10
 

Hiperangkai

1Malaysia MAMPU Multimedia Super Corridor CIDB MyID Multimedia Development Corperation Jabatan Perkhidmatan Awam myGovernment Laman Web 999

Penafian dan Dasar

Penafian Dasar Privasi Dasar Keselamatan
 

Kemudahan

Kemudahan W3C Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Cascading Style Sheets