Visi & Misi PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh administrator   
Selasa, 22 Mac 2011 13:29

Visi & Misi

Bagi mencapai hasrat negara bagi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, JKR menzahirkannya melalui visi dan misi jabatan ini iaitu:-

Visi

Kami akan Menjadi Pemberi Perkhidmatan Bertaraf Dunia dan Pusat Kecemerlangan Dalam Bidang Pengurusan Aset, Pengurusan Projek dan Kejuruteraan untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Berteraskan Modal Insan Yang Kreatif dan Inovatif serta Teknologi Terkini.

Misi

Misi JKR ialah untuk menyumbang kepada pembangunan negara dengan:

 

1.  Membantu pelanggan kami merealisasikan maklumat dasar dan menyampaikan perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik.
2. Mempiawai proses dan sistem  untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten.
 3.  Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset dan projek yang efektif dan inovatif.
4. Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan sedia ada.
 5.  Membangunkan modal insan dan kompetensi baru.
 6.  Mengutamakan integriti dalam memberikan perkhidmatan.
 7.  Membina hubungan harmoni dengan masyarakat.
 8.  Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan.
Terakhir Dikemaskini pada Sabtu, 18 Februari 2012 23:06
 

Hiperangkai

1Malaysia MAMPU Multimedia Super Corridor CIDB MyID Multimedia Development Corperation Jabatan Perkhidmatan Awam myGovernment Laman Web 999

Penafian dan Dasar

Penafian Dasar Privasi Dasar Keselamatan
 

Kemudahan

Kemudahan W3C Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Cascading Style Sheets